Digital for Good – Để Trẻ Thành Công Trong Thời Đại Số PDF – NhutTruongCom


Digital for Good – Để Trẻ Thành Công Trong Thời Đại Số PDF
– TruongDinhVN

VUI LÒNG NHẬP MÃ ĐỂ TẢI

Xác nhận mã tải thành công, link tải sẽ hiển thị.

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ

Bước 1: Mở tab mới, truy cập Google.com.

Bước 2: Gõ tìm từ khóa

Bước 3: Bấm vào website như trong hình ảnh bên dưới ở trang 1 (Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3 hoặc 4 nhé)

Bước 4: Cuộn xuống cuối trang, Click vào nút xem trang một chút xíu, hết thời gian mã sẽ hiển thị.

Bước 5: Sao chép và nhập mã để lấy link tải.

Lưu ý:

  • Không tìm từ khóa bằng trình duyệt Ẩn danh.
  • Không click vào các trang có chữ “Được tài trợ” tốn tiền lắm nha mọi người.
  • Bấm vào “Đổi từ khóa mới” bên dưới nếu không tìm thấy Nút Lấy Mã hoặc trang không truy cập được.
  • Nút lấy mã chỉ hiển thị khi bạn tìm kiếm từ khóa bằng Google.


— Link Download Ebooks : : Link Ebook

Digital for Good – Để Trẻ Thành Công Trong Thời Đại Số PDF – TruongDinhVN VUI LÒNG NHẬP MÃ ĐỂ TẢI Xác nhận mã tải thành công, link tải sẽ hiển thị. HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ Bước 1: Mở tab mới, truy cập Google.com. Bước 2: Gõ tìm từ khóa [ Sao chép ]…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *